Menelisik Permainan Anak-Anak dari Zaman Hindia

Banyak permainan masa kanak-kanak dilestarikan dari generasi ke generasi. Aneka permainan tradisional khas nusantara seperti bekelan, gobak sodor, pathok lele dan banyak lagi ternyata mempunyai hubungan erat dengan budaya  Eropa. Ebook berisi tulisan khas Tempo ini mengulas hubungan erat pertemuan Jawa dengan Eropa yang melahirkan gaya budaya dalam permainan tradisional kanak-kanak. Yang menarik, permainan-permainan luar rumah yang sepertinya bertolak dari alam agraris alias khas Jawa itu ternyata juga terdapat Eropa. 

Keywords :
Permainan Tradisional , Permainan Anak-Anak , Gobak Sodor , Rudy Corens , Belanda ,
  • Views : 899
  • Uploaded on : 04-08-2020
  • Edisi : 2020-08-04
  • Editor : PDAT
  • Bahasa : Indonesia
  • Penulis : Tempo
  • Jumlah Halaman :76
Menelisik Permainan Anak-Anak dari Zaman Hindia
Rp. 80.000